Naar boven

Partners

Wij zien flexibiliteit als een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen innoveren. Milgro werkt daarom vanuit een onafhankelijke regierol in afval- en grondstoffenmanagement.

We hebben als doel de prestaties voor onze opdrachtgevers te verbeteren. Voor de uitvoering van transport, inzameling en verwerking van afval- en recyclingstromen wordt samengewerkt met een netwerk van honderden professionele dienstverleners. Milgro beschouwt deze partijen als partners in business en onderdeel van haar eigen ecosysteem. De uitgangspunten voor samenwerking met deze bedrijven zijn vastgelegd in een integriteitscode.