Naar boven

Missie & Visie

Milgro streeft naar een wereld waarin groei van welvaart kan worden gerealiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van de perspectieven voor toekomstige generaties. Duurzaam gebruik van grondstoffen en een kloppende massabalans van de aarde vormen de sleutel om dat te bereiken. 

Milgro wil daaraan bijdragen door meer waarde uit grondstoffen te halen. Onze missie is om ‘more return on resources’ voor onze klanten en de wereld in het algemeen te realiseren. Daarbij positioneert Milgro zich als 'the recircle company' in de kern van de circulaire economie: het gebruiken van grondstoffen in plaats van verbruiken staat centraal.

Om onze missie te realiseren werken wij vanuit een geheel eigen visie op groei en duurzaamheid. De kern van deze visie is onze andere kijk op afval en grondstoffen. Deze is gebaseerd op 5 uitgangspunten:

  • denk vanuit de keten, niet vanuit individuele schakels,
  • handel vanuit inzicht en transparantie, in plaats vanuit angst,
  • beschouw recycling als middel, niet als doel,
  • richt preventie op het terugdringen van verspilling, niet op minder afval,
  • laat afval een bewuste keuze van de keten zijn, in plaats van een toevallige uitkomst.

Anders kijken naar afval biedt kansen om grondstoffen rendabeler in te zetten. Dagelijks vertalen wij onze andere kijk naar concrete oplossingen voor duurzaam afval- en grondstoffenmanagement.