Naar boven

Ons DNA

In de organisatie en cultuur van Milgro staan zes kernwaarden centraal. Samen vormen zij de basis van ons ‘DNA’.

Duurzaamheid

Wij hebben de ambitie een blijvende bijdrage te leveren aan een betere wereld en aan groei van welvaart voor huidige en toekomstige generaties. Wij doen dit door verspilling van grondstoffen aan te pakken en zo te zorgen voor meer rendement op grondstoffen: ‘more return on resources’


Integriteit

Staat voor een geheel van waarden, normen en regels dat de integriteit binnen de organisatie bewaakt. Dit komt tot uitdrukking in een permanent verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen handelwijze en daarop ook altijd aanspreekbaar zijn.


Onafhankelijkheid

Ondernemen vanuit een onafhankelijke, flexibele positie is voor ons van groot belang om te kunnen innoveren en onze missie waar te maken


Innovatie

Vernieuwing is voor Milgro een constante. Onze innovaties komen tot stand vanuit een langetermijnvisie en worden gevoed vanuit feitelijk inzicht (data). Samen innoveren gaat sneller. Daarom zijn onze opdrachtgevers niet alleen partners in business, maar ook partners in innovatie.


Resultaatgerichtheid

Wij richten ons op het realiseren van vooraf afgesproken, meetbare prestaties. Uitgangspunt daarbij is dat samenwerking met Milgro altijd gebaseerd is op een positieve business case voor de opdrachtgever.


Excellent opereren

Blijvend succesvol opereren is alleen mogelijk als wij kwaliteit leveren en onze deskundigheid blijkt in alles wat wij doen. Zowel voor onze opdrachtgevers als in de samenwerking met business partners.