Naar boven
Sterke resultaten Milgro eerste halfjaar 2018

Sterke resultaten Milgro eerste halfjaar 2018

donderdag 23 augustus 2018

Milgro Groep heeft een sterk eerste halfjaar van 2018 achter de rug. De netto-inkomsten lieten een groei zien van circa 40% ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2017. De omzetgroei lag zelfs nog beduidend hoger.

Met de behaalde resultaten wordt de trendmatige ontwikkeling van de voorgaande jaren gecontinueerd. Zo namen over geheel 2017 de netto-inkomsten met 30% toe, terwijl de EBITDA nagenoeg verdubbelde tot ruim 1,4 miljoen euro. “De ingezette strategie om tot verdere versnelling van groei te komen, werpt vruchten af”, stelt Ruud Hageman, co-CEO van Milgro. “Positief is dat de groei breed gespreid is. In al onze doelmarkten boeken we betere resultaten en wij verwachten deze lijn te kunnen voortzetten, met een omzetgroei richting 40 miljoen euro over geheel 2018. Het accent in onze waardecreatie zal de komende jaren geleidelijk verder verschuiven naar onze rol als technologie- en datapartner. We voeren de investeringen in ons digitale platform daarom verder op."

Ook Laurens Groen, oprichter van Milgro en co-CEO, is positief. “Wij merken dat onze positie in het hart van de circulaire economie voortdurend nieuwe kansen met zich meebrengt. In Nederland, maar zeker ook daarbuiten. De dynamiek is groot en dit vraagt van onze organisatie een hoge mate van schaalbaarheid, aanpassingsvermogen en ondernemerschap. Daarin willen we elke dag stappen zetten. In het eerste halfjaar zijn we daarin goed geslaagd”, aldus Groen.