Naar boven
Milgro mede-initiator nationale campagne

Milgro mede-initiator nationale campagne

woensdag 21 maart 2018 Op 20 maart is de campagne ‘Samen tegen voedselverspilling’ gelanceerd door de Taskforce Circular Economy in Food in THREE-SIXTY in Veghel. Milgro is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van de Taskforce en heeft als kernlid mede mogelijk gemaakt dat het terugdringen van voedselverspilling nu breed wordt aangepakt. De ambitie van de Taskforce is om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015. De komende vier jaar investeert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal 7 miljoen euro om de ambitie van de Taskforce te ondersteunen.

Op dit moment wordt één derde van het voedsel wereldwijd verspild. Nederland wil voldoen aan de VN Sustainable Development Goal 12.3 door een vermindering van 50% in 2030 te realiseren en daarmee een koppositie in Europa in te nemen. Om dit te kunnen bereiken is een coalitie gevormd van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid; de Taskforce Circular Economy in Food (TCEiF). De Taskforce bestaat uit 25 leden, waaronder Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, McDonald’s Nederland, Voedingscentrum, Hutten Catering, Wageningen University & Research en Milgro. Samen gaan zij in de komende jaren met acties en initiatieven verspilling structureel verminderen. Hoewel het thema voedselverspilling al langer op de politieke agenda staat, is het voor het eerst dat er op zo’n grote schaal wordt samengewerkt om de ambities te realiseren. Alle partners in de TCEiF delen de intentie samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en dragen daar zichtbaar aan bij. 

Laurens Groen, CEO Milgro: “Als kernlid van de Taskforce hebben we het afgelopen jaar samengewerkt aan de strategische invulling van het programma en het concretiseren van de aanpak. We zijn trots op wat er nu al staat. Milgro heeft hiernaast een belangrijke uitvoerende rol in de Taskforce, onder andere door voedselverspilling zichtbaar en meetbaar te maken door middel van monitoring. Bedrijven kunnen op basis van de informatie uit onze data sturen op het terugdringen van vermijdbare verspilling. Wij begeleiden bedrijven tevens bij de (hogere) valorisatie van reststromen. Gezamenlijk zetten we met de leden van de Taskforce een beweging neer die zichtbaar maakt welke kracht er al aanwezig is in Nederland om voedselverspilling tegen te gaan. Milgro brengt daarbij graag haar specialistische kennis en tools in. Nu komt het aan op actie en het bedrijfsleven heeft daarbij alleen maar te winnen. Het terugdringen van verspilling levert namelijk in alle opzichten winst op: economisch, ecologisch én sociaal!”

Om te laten zien welke acties de leden van de Taskforce ondernemen is de gezamenlijke beweging gelanceerd met de slogan ‘Samen tegen voedselverspilling’. Meer informatie is te vinden op de website van Samen tegen voedselverspilling: samentegenvoedselverspilling.nl