Naar boven
Milgro, SUEZ en Renewi bij MVO Nederland

Milgro, SUEZ en Renewi bij MVO Nederland

maandag 5 februari 2018

Geschreven door Willard Bouwmeester voor Nederland Circulair

De drie koplopers op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement (Milgro, SUEZ en Renewi) leidden tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland een workshop. Hierbij stond de vraag centraal hoe we de transitie naar een circulaire economie versnellen. Dit leverde interessante inzichten op.

Deelnemers stemden mee
De deelnemers aan de workshop stemden mee over de manier waarop deze transitie moet plaatsvinden. Dit leverde interessante uitkomsten en opvallend veel consensus op. Om de transitie te versnellen:

  • Moeten ondernemingen grondstoffenmanagement net zo professioneel inrichten als HRM of financieel management.

  • Is innovatie qua inzet en hergebruik van grondstoffen vereist. Dit werkt alleen als bedrijven een duurzaam en winstgevend business model kunnen creëren.

  • Staan recyclingbedrijven niet aan het einde van een lineaire keten, maar maken deze deel uit van een (circulaire) grondstofketen.

  • Moet aandeelhouderswaarde minder eenzijdig centraal staan en moeten sociale en ecologische waardecreatie structureel een plaats krijgen.

  • Is samenwerking tussen producenten, retailers, overheid en recyclingbedrijven zeer wenselijk maar regievoering onmisbaar.

Kansen zijn er volop
Kortom, kansen zijn er volop. Gelukkig wordt in brede kring de urgentie steeds duidelijker en weten ook bovengenoemde partijen elkaar steeds beter te vinden. “We moeten de terugreis voor grondstoffen gaan organiseren”, aldus Laurens Groen, CEO van Milgro. “Door vanuit data en inzicht (in gebruikte en verspilde) grondstoffen te sturen kunnen prestaties worden verbeterd, en kan optimalisatie van recycling en hergebruik van grondstoffen plaatsvinden. Daardoor kunnen ook de kosten voor afvalmanagement omlaag.”

Bewustzijn
Serge Flantua, Director Sales (SUEZ): “Er is meer schaarste van grondstoffen nodig om bewustzijn te creëren en ons zorgvuldiger met grondstoffen te laten omgaan”. Ook belastingen op het gebruik van grondstoffen kunnen daarbij helpen. Gijs Derks, Commercial Director van Renewi Nederland, rond de bijeenkomst af met een suggestie om tot meer innovatie te komen: “Waarom hebben we nog geen circulaire campus, waarin we gezamenlijk werken aan afval- en grondstofinnovaties?”

Op de foto v.l.n.r. Serge Flantua (SUEZ), Laurens Groen (Milgro), Gijs Derks (Renewi) en facilitator Michiel Schuurman (MVO NL).