Naar boven
Samen Tegen Voedselverspilling

Samen Tegen Voedselverspilling

Een kwart van het geproduceerde voedsel wordt verspild in Nederland. Wereldwijd is dat zelfs een derde. Voedsel, en dus waardevolle energie en grondstoffen, gaan overal in de keten verloren; bij de boer, tijdens transport, bij de verwerker, de retailer en de consument.

Daarom is in 2018 de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling opgericht. De ambitie van de stichting is om in 2030 voedselverspilling in Nederland met de helft te hebben verminderd ten opzichte van 2015 en zo te voldoen aan VN Sustainable Development Goal 12.3. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeert in vier jaar tijd in totaal 7 miljoen euro om die ambitie te ondersteunen.

Hoewel het thema voedselverspilling al langer op de politieke agenda staat, is het voor het eerst dat er op zo’n grote schaal wordt samengewerkt om de ambities te realiseren. Alle partners delen de intentie samen sneller de verspilling van voedsel te minimaliseren, in de keten én bij de consument, en dragen daar zichtbaar aan bij.

Milgro levert binnen de stichting de technologie, data & intelligence om koplopers te ondersteunen in hun strijd tegen voedselverspilling.

Laurens Groen CEO Milgro

“Milgro maakt voedselverspilling zichtbaar en meetbaar. Bedrijven kunnen op basis van deze informatie sturen op het terugdringen van vermijdbare verspilling. Dit levert in alle opzichten winst op: economisch, ecologisch én sociaal!”

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling bestaat uit maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties, waaronder:


ABN AMRO, AgriFood Capital, Albert Heijn, Alliantie Verduurzaming Voedsel, BOM, Brightlands,  Contronics, Darling Ingredients, EyeOn, Food Tech Brainport, Gemeente Meierijstad, Google, GroentenFruit Huis, Hutten, Instock, IQ, Jumbo Supermarkten, Kipster, Lamb Weston / Meijer, Leanpath, Lidl, LIOF, Maison van den Boer, McDonald’s Nederland, Milgro, Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, Moonen Packaging, MVO-Nederland, Nature’s Pride, No Food Wasted, NOM, NVRD, Oerlemans Plastics, Oost NL, Protix, Provincie Noord Brabant, Rabobank, RijkZwaan, Scelta Mushrooms, SFYN, Sligro Food Group, Too Good To Go, TuttiFoodi, Unilever, vanRijsingen Green, Voedingscentrum, Voedselbanken Nederland, Wastewatchers, Wasteless, Winnow Solutions, Wageningen University & Research, Zero foodwaste.