Naar boven

Food

Op basis van onze data-driven aanpak, jarenlange ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en sectorspecifieke benchmarking tools helpen wij bedrijven in de foodsector om direct ecologisch en economisch resultaat te boeken. Hierdoor helpen we koplopers in de sector om hun afvalstromen te beheersen en vermijdbare verspilling de reduceren.

Onze aanpak sluit uitstekend aan op de eisen die vanuit hygiëne, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) worden gesteld.

Speciaal voor voedselproducenten en retailers die hun vermijdbare verspilling actief willen terugbrengen, heeft Milgro de Ecoprofielscan ontwikkeld. Deze tool helpt bedrijven in kaart te brengen hoe circulair hun bedrijfsvoering al is, en waar nog kansen zijn voor optimale inzet van grondstoffen.

Tot onze opdrachtgevers behoren:

  • Intersnack
  • Izico
  • Konings Drinks B.V.
  • Lonka
  • Royal FrieslandCampina
  • Solina
  • The Greenery

Milgro is kernlid van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.