Naar boven

Logistiek

De logistiek is een sleutelsector in de economie. In de ontwikkeling naar een meer circulaire economie zal dit belang verder toenemen. Naast de ‘heenreis’ ontstaat immers in toenemende mate de noodzaak ook de ‘terugreis’ goed te organiseren en dit biedt de sector kansen. Op basis van een duidelijke visie, een ketengerichte aanpak en bewezen effectieve tools biedt Milgro dienstverleners in logistiek en ‘supply chain management’ de mogelijkheid effectief op deze kansen in te spelen. 

Tot onze opdrachtgevers behoren: