Naar boven

Smart Resource Areas

Smart Resource Areas zijn plaatsen waar mensen en materialen op een onvoorspelbare en dynamische manier bij elkaar komen. Plekken zoals luchthavens, winkelcentra, bedrijventerreinen en kantoren. Als eigenaar van zo’n gebied heeft u te maken met grondstofstromen die de grenzen van uw bedrijfsvoering overschrijden. U kunt bijvoorbeeld niet altijd beïnvloeden van welke leveranciers uw huurders gebruikmaken, of afdwingen dat uw gasten hun afval volledig en correct scheiden. Daarnaast heeft u te maken met vele verschillende stakeholders; gasten, huurders, reizigers, gebruikers.

Dergelijke plekken vormen een echte uitdaging wat betreft duurzaam grondstoffenmanagement. Daarom biedt Milgro innovatieve oplossingen voor volledig ketenmanagement van grondstoffen. We gaan voorbij ‘afvalmanagement’ en helpen u om echt grip te krijgen op de grondstoffenkringloop rondom uw organisatie. Daarnaast ontwikkelt Milgro concepten voor het actief betrekken van eindgebruikers - uw klanten - bij het realiseren van een duurzame, circulaire bedrijfsvoering.

Tot onze opdrachtgevers behoren: 

  • Schiphol Trade Park 
  • MN Services