Naar boven

Wastelab

Wastelab is het innovatiecentrum van de Milgro Groep. Wastelab faciliteert, implementeert en versnelt innovaties in de verwerking, recycling en valorisatie van afval- en reststromen. Samen met partners, waaronder gevestigde én startende bedrijven, kennisinstellingen en R&D specialisten, werkt Wastelab aan innovaties die de levensduur van grondstoffen verlengen en duurzame (circulaire) business modellen mogelijk maken. Reststromen uit het bedrijfsleven krijgen daardoor het hoogste economische en ecologische rendement, door innovatieve recycling, hergebruik en/of industriële symbiose.

Missie

Afval is een grondstof die de weg kwijt is. Wastelab zorgt dat de terugreis wordt georganiseerd. Wastelab draagt bij aan een duurzame toekomst door voor innovatieve oplossingen te zorgen volgens reduce, reuse en recycle principes, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk waarde behouden. De missie van Wastelab sluit hierbij naadloos aan bij die van Milgro: more return on resources.

Visie

In de visie van Wastelab zorgen we voor waardebehoud van grondstoffen door inzet van kennis, technologie en innovatie. Kennis over afval- en grondstofstromen en uit welke componenten deze bestaan wordt in kaart gebracht en transparant gemaakt, waardoor producenten, verwerkers en afnemers van grondstofstromen elkaar beter weten te vinden en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Innovatie maakt het mogelijk om steeds meer van de al aanwezige waarde uit reststromen te halen. In dit speelveld vervult Wastelab de rol van verbinder, door partijen bij elkaar te brengen en innovaties te ontsluiten. Dit leidt tot een aantoonbaar lagere impact op het milieu en de maatschappij tegen een hoger economisch rendement.

Contact

Wastelab is geïnteresseerd in innovaties die reststromen uit de industrie hoger verwaarden en daarmee de levensduur van grondstoffen verlengen. Heb je een idee of proof-of-concept of werk je voor een (startend) bedrijf dat innoveert met afval of grondstoffen? Of ben je op zoek naar advies over vraagstukken op het gebied van verwaarding van reststromen en innovatie op het gebied van afval en grondstoffen? Neem dan contact met ons op om te zien hoe Wastelab je hiermee verder kan helpen.

Erik Hoeksema

06-46761877

e.hoeksema@milgro.nl

 

Michiel Hondema

06-51765784

m.hondema@milgro.nl