Naar boven

Partners

Om onze missie te realiseren is samenwerking cruciaal; daarmee kan innovatie immers worden versneld. Wij werken zodoende niet alleen samen met onze opdrachtgevers en business partners, maar ook met vele andere partijen. Hiertoe behoren onder andere:

KDG

Om de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten te kunnen toepassen en ook zelf bij te dragen aan de ontwikkeling daarvan, is Milgro samen met de TU Delft initiatiefnemer en co-financier van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer.                                                                              

MVO Nederland

Milgro is actief partner van MVO Nederland, dat van ons land het wereldvoorbeeld wil maken op het gebied van de inclusieve en circulaire economie. Het ideaal is een wereld die 100% klimaatneutraal is met gelijke rechten voor iedereen. Daartoe brengt MVO Nederland bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen om samen de maatschappelijke problemen op te lossen die dit ideaal in de weg staan.                                                                     

InnovationQuarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland. Het doel van IQ is versterking van de concurrentiekracht van Zuid-Holland door innovatieve bedrijven te ondersteunen en te financieren. De focus ligt hierbij vooral op innovatie in sterke sectoren zoals Clean Tech, Life Sciences & Health, Safety & Security, High tech en Hortitech.                                                                                       

Food Policy                                                                      

Milgro is lid van Foodpolicy NL, een netwerk van vooruitstrevende managers uit de Nederlandse foodsector, gericht op het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in commerciële kansen. Een van de focusgebieden is de productie en distributie van verduurzaming van producten.


Circle Economy brengt koplopers en pioniers bij elkaar om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Het is de missie van Circle Economy om een welvarende wereld te creëren waarin iedereen overvloed kent, binnen de grenzen van onze planeet. Milgro is aangesloten bij de Circle Community.

De Verspillingsfabriek heeft de ambitie om Nederland op de kaart te zetten als het gaat om het bedenken van oplossingen voor voedselverspilling. In De Verspillingsfabriek worden van reststromen met een minimale waarde smaakvolle producten gemaakt. Milgro gaat samen met De Verspillingsfabriek voedselverspilling tegen!

 


Nudge gelooft dat elke duurzame verandering telt en dat veel kleine duwtjes tot grote sprongen voorwaarts leiden. Nudge realiseert blijvende gedragsveranderingen bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. De Vrienden van Nudge zijn organisaties, groot en klein, die Nudge een warm hart toedragen. Alle vrienden zien het belang van duurzaamheid en dragen bij aan het vervullen. Milgro is Vriend van Nudge. 

 

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling bundelt initiatieven tegen voedselverspilling, met als doel om voedselverspilling in Nederland vóór 2030 met 50% terug te dringen ten opzichte van 2015. Stakeholders komen uit de gehele keten, van mkb tot multinationals, aangevuld met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheidsinstanties. Milgro levert binnen de stichting de technologie, data & intelligence om koplopers te ondersteunen in hun strijd tegen voedselverspilling.