Naar boven

Innovatie

Vernieuwing is voor Milgro een constante. Milgro investeert dan ook voortdurend in innovatie. Leidend daarin zijn onze visie op een zorgvuldige omgang met grondstoffen en synergie door samenwerking. 

Partners

Om onze missie te realiseren is samenwerking cruciaal; daarmee kan innovatie immers worden versneld. Wij werken zodoende samen met vele partijen, waaronder opdrachtgevers en business partners.

Meer informatie

Certificering

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Milgro is ISO 9001: 2015 en ISO 14001: 2015 gecertificeerd. De scope van de ISO-certificering omvat ’het ontwerpen en implementeren van structuren en processen voor afvalbeheersing.

Meer informatie