Naar boven

Monitoring & reductie verspilling

Het terugdringen van verspilling van grondstoffen is de kern van de unieke aanpak van Milgro. Dit vormt de verbindende schakel tussen afvalbeheersing en grondstoffenmanagement. Inzicht in het ‘waar en waarom’ van afval in een organisatie vormt de basis om verspilling van grondstoffen in bedrijfs- en ketenprocessen te kunnen terugdringen. Met ‘Grip op Afval’ is daarvoor de basis gelegd. 

Ook het Wastelab van Milgro kan hierin echter een rol spelen. In dit bijzondere laboratorium voor afval en grondstoffen wordt de anatomie van de afvalzak letterlijk zichtbaar gemaakt. Vanuit het ontstane inzicht worden verbeteropties ontwikkeld om vervolgens tot ‘Grip op Verspilling’ te komen. Deze resulteren in optimalisaties van de bedrijfs- en ketenprocessen waardoor de verspilling van ingekochte grondstoffen wordt gereduceerd. In andere gevallen kan een meer duurzame grondstofinzet worden bereikt door de keuze van alternatieve grondstoffen of zelfs door bijstelling van het productontwerp.
 
De geïdentificeerde mogelijkheden voor het terugdringen van verspilling leveren in de praktijk vaak aanzienlijke besparingen op. Zowel vanuit financieel perspectief als vanuit het oogpunt van duurzame grondstoffeninzet.