Naar boven

Ketenregie & grondstofmanagement

Om meer waarde te halen uit grondstoffen is een belangrijke transitie nodig: van verbruik van grondstoffen naar gebruik. Of anders gezegd, van een lineaire naar een circulaire benadering. 

De scope hiervan is breder dan uitsluitend de eigen werkprocessen en omvat de totale grondstoffenketen. Voor een effectieve aanpak is samenwerking met ketenpartners dan ook essentieel. Milgro vervult hierin de rol van ketenregisseur en aanjager van innovatie. 

De ondersteuning van Milgro varieert van het formuleren van een strategische visie op duurzaam grondstoffen- en ketenmanagement tot de ontwikkeling, advisering en begeleiding bij implementatie van nieuwe ketenstructuren. Uiteindelijk doel is de hoogste waarde uit de ingezette grondstoffen te halen, op de meest duurzame wijze en tegen de laagste kosten.
 
Naast de samenwerking met uiteenlopende ketenpartners kan Milgro een beroep doen op het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer. Dit platform, dat door Milgro is opgericht met de TU Delft, introduceert wetenschappelijke kennis in de keten. Daarnaast biedt het bedrijven en overheden een open en constructieve basis om gezamenlijk grondstoffen duurzaam te beheren en kennis hierover uit te wisselen.