Naar boven
Diensten

Diensten

Onafhankelijk afvalmanagement

Om grondstoffen uiteindelijk zorgvuldiger te kunnen inzetten, is allereerst control over de afvalstromen noodzakelijk. Feitelijk inzicht is onmisbaar om de juiste verbetermaatregelen te nemen.

meer over 'Grip op Afval'

Monitoring & reductie verspilling

Het terugdringen van verspilling van grondstoffen is de kern van de unieke aanpak van Milgro. Dit vormt de verbindende schakel tussen afvalbeheersing en grondstoffenmanagement.

meer over 'Grip op Verspilling'

Closing loops & ketenregie

Om meer waarde te halen uit grondstoffen is een belangrijke transitie nodig: van verbruik van grondstoffen naar gebruik. Of anders gezegd, van een lineaire naar een circulaire benadering.

meer over 'Grip op Grondstoffen'