Naar boven

Data

Milgro zorgt ervoor dat een zorgvuldige inzet van grondstoffen gebaseerd is op juiste data. Wij leveren de control room die nodig is voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie. 

Bedrijven worden bestuurd vanuit data. Meten is immers weten. Ook de samenleving als geheel wordt steeds meer data-driven. Als het gaat om het zichtbaar maken en verbeteren van afval- en grondstofprestaties, ontbreken juiste, volledige en actuele data echter nog vaak. Milgro voorziet hierin. Met een geavanceerd ICT-platform, digitale processen, gespecialiseerde kennis en business intelligence, stelt Milgro haar opdrachtgevers in staat:  

  • afvalstromen volledig te beheersen en tot de beste afvalprestaties te komen;
  • verspilling zichtbaar te maken en deze gericht te verminderen;
  • keten te sluiten en keteninnovatie mogelijk te maken.
Meetbare resultaten zijn een ijkpunt van ons succes. Inspirerende referentiecases zijn op verzoek beschikbaar.