Naar boven

connecting the world to mother nature

Milgro is de leidende technologie- en outsourcingpartner voor het managen van natuurlijk kapitaal en biedt ondernemingen de mogelijkheid om het gebruik en verbruik van grondstoffen te verduurzamen. Met onze technologie, methodiek en aanpak kunnen bedrijven hun afvalstromen beheersen, de verspilling van grondstoffen terugdringen en grondstoffen op een duurzame en circulaire manier (her)gebruiken. Als verbinder tussen de ontdoeners en ontvangers van gebruikte grondstoffen biedt Milgro de data-infrastructuur voor een circulaire economie en haar opdrachtgevers een succesvolle methodiek om tot winstgevende duurzaamheid te komen. bee.connected.

Meer informatie

Data

Milgro zorgt ervoor dat een zorgvuldige inzet van grondstoffen gebaseerd is op juiste data. Wij leveren de control room die nodig is voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie.

Meer informatie
Diensten

Diensten

Om grondstoffen uiteindelijk zorgvuldiger te kunnen inzetten, is allereerst control over de afvalstromen noodzakelijk. Feitelijk inzicht is onmisbaar om de juiste verbetermaatregelen te nemen.

Meer informatie
Markten

Markten

Milgro richt zich met name op (middel)grote bedrijven binnen een zestal sectoren, te weten Voeding, Retail, Logistiek, Mobiliteit, Bouw & Industrie en Smart Resource Areas.

Meer informatie

Organisatie

Milgro is een onafhankelijke ‘solution provider’ op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement. Milgro is geen consultancyfirma. We zijn niet sec een adviseur, maar vooral een regisseur.

Meer informatie

Wastelab

Wastelab is het innovatiecentrum van Milgro. Wastelab faciliteert, implementeert en versnelt innovaties in de verwerking, recycling en valorisatie van afval- en reststromen.

Meer informatie

Samen Tegen Verspilling

Als kernlid van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling levert Milgro de technologie, data & intelligence die bedrijven nodig hebben om voedselverspilling terug te dringen.

Meer informatie