Naar boven

Geschiedenis

Milgro heeft zich ontwikkeld vanuit de droom om de grondstoffenbalans van de aarde in balans te brengen en bij te dragen aan duurzame welvaartsontwikkeling.

In 1993 startte Milgro als adviesbureau, gespecialiseerd in afvalvraagstukken. De opdrachten richtten zich op het invoeren van vernieuwende structuren om afvalscheiding op de werkvloer te verbeteren. Milgro speelde hiermee in op de breed gedeelde zorg over het milieu en de groeiende belangstelling voor recycling: in die jaren nog een relatief nieuw fenomeen. 

Van onze relaties kwam echter steeds vaker de vraag naar voren om naast het geven van advies ook het afvalmanagement te voeren. Vanwege onze onafhankelijke positie en professionele benadering. In toenemende mate besteedden bedrijven voor een langere termijn het complete afvalbeheer aan ons uit. We vergaarden zo specialistische kennis binnen bedrijfssectoren, overheden en brancheorganisaties.

In de jaren daarna werd duurzaamheid een steeds belangrijker streven. De snelle mondiale economische ontwikkeling zorgt ervoor dat de blijvende beschikbaarheid van grondstoffen steeds onzekerder wordt. Tegen die achtergrond breidden we onze scope nog verder uit. Vanuit het jarenlange vakmanschap in onafhankelijk afvalmanagement kwam de focus steeds sterker te liggen op de aanpak van verspilling (bedrijfsprocessen) en duurzame inzet van grondstoffen (ketenmanagement).

Anno 2015 is Milgro, binnen de context van de vraag naar een meer circulaire economie, een toonaangevende onafhankelijke speler op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement. Wij zetten ons dagelijks in om de belangen van Profit, Planet en People op harmonieuze wijze te verenigen. Milgro positioneert zich als ‘The Recircle Company'.