Naar boven

Activiteiten

Milgro is een onafhankelijke ‘solution provider’ op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement. Onze kernactiviteiten zijn: 

1. integraal afvalmanagement;
2. monitoring en reductie van verspilling van grondstoffen;
3. keteninnovatie gericht op duurzaam grondstoffenmanagement.   

Milgro is geen consultancyfirma. We zijn niet sec een adviseur, maar vooral een regisseur. Vanuit ons vakmanschap in afval- en grondstoffenmanagement brengen wij weliswaar veel specialistische kennis en ervaring in, maar altijd als onderdeel van een bredere propositie. Daartoe behoort in elk geval implementatie. In de regel willen wij sturen op meetbare prestaties en daarvoor ook resultaatverantwoordelijkheid dragen.