Naar boven

Activiteiten

Milgro is marktleider in onafhankelijk afval- en grondstoffenmanagement. 
Als technologie- en outsourcing partner neemt Milgro het integrale afvalmanagementproces van bedrijven over

Vanuit een sluitend proces, juiste data en specialistisch vakmanschap stuurt Milgro op betere kosten-, milieu- en grondstofprestaties voor de opdrachtgever. Daarbij is Milgro niet alleen procesverantwoordelijk, maar neemt zij ook verantwoordelijkheid voor de behaalde resultaten. 

Het digitale platform voor duurzaam afval- en grondstoffenmanagement dat Milgro zelf heeft ontwikkeld, vormt de rode draad in alle activiteiten. In de visie van Milgro is afval niet anders te zien dan als ‘grondstof die de weg kwijt is’. Onze digitale aanpak biedt de oplossing. 

Door verbruikte en gebruikte grondstofstromen in bedrijven en ketens digitaal te modelleren en het afvalproces ordergestuurd te maken, worden die stromen meetbaar en stuurbaar. Daarmee wordt het mogelijk recycling te optimaliseren, verspilling te voorkomen en hergebruik van grondstoffen tot stand te brengen. Zo bezien is Milgro de ‘TomTom’ van gebruikte grondstoffen.