Naar boven
Milgro lid Clean Tech Delta

Milgro lid Clean Tech Delta

vrijdag 17 maart 2017 Milgro heeft zich als lid aangesloten bij Clean Tech Delta. Dit samenwerkingsverband van universiteiten, kennisinstellingen, steden en bedrijven bundelt de krachten van leden en partners in innovatieve cleantech projecten in de regio Delft - Rotterdam - Drechtsteden. De projecten hebben als doel economisch concurrerende en productieve technologieën te ontwikkelen die minder materiaal en/of energie gebruiken. Dit om minder afval te genereren en minder schade aan het milieu te veroorzaken.  

Clean Tech Delta biedt zakelijke en projectondersteuning en bevordert, coördineert en ondersteunt cleantech kansen. Ideeën worden geselecteerd op levensvatbaarheid en Clean Tech Data streeft ernaar om elk project duurzaam en impactvol te maken. Samen met leden en partners werken ze aan de uitvoering van de projecten en om de kloof te dichten tussen een idee en een duurzame bedrijfsvoering. De projecten vallen in de focusgebieden bio-based, energie-efficiënt en water, en worden versterkt door experimenten en pilots in een stedelijke omgeving. 

Laurens Groen, CEO van Milgro: “Wij zien veel kansen om in het samenwerkingsverband van de Clean Tech Delta in de industriële, maritieme, water- en agro food sector een bijdrage te leveren op het gebied van afvalmanagement en het terugdringen van verspilling. Ook ondersteunen wij als regisseur in de keten innovatieve projecten om afval te voorkomen. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met professionele partners en leden om gezamenlijk de innovatiekracht van onze regio verder te vergroten.”