Naar boven
Samenwerking Milgro en Universiteit Nyenrode

Samenwerking Milgro en Universiteit Nyenrode

woensdag 14 december 2016 Op 1 december jl. hebben Milgro en Universiteit Nyenrode een samenwerkingsovereenkomst getekend. Kern van de samenwerking is dat Milgro de komende drie jaar sponsor wordt van de leerstoel ‘Marketing, Organisatie en Implementatie’ van prof. dr. John Koster. 

Het sponsorschap richt zich op een aantal onderzoeksthema’s die deel uitmaken van de leerstoel en voor Milgro relevant en belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van een agile strategie, marketing van duurzaamheid en de implementatie van digitale en online marketing. Mogelijke activiteiten die voortvloeien uit deze onderwerpen zijn onder andere het verzorgen van workshops, lezingen, brainstormsessies, netwerkbijeenkomsten, rondetafelgesprekken en casestudy’s.

Nyenrode is de enige business universiteit in Nederland, opgericht voor en door het bedrijfsleven. “Samenwerking met onze sponsors is cruciaal voor het doen van praktisch, toegepast onderzoek en voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's”, aldus John Koster. “We zijn bijzonder verheugd dat juist een zeer innovatief bedrijf als Milgro zich aan Nyenrode verbindt. Milgro is een echte koploper als het gaat om vernieuwende business modellen en digitale transitie. Het bedrijf is er in geslaagd om concepten uit de circulaire economie praktisch te vertalen in duurzaam commercieel succes, en daar kunnen we veel van leren.”

Ook Ruud Hageman, COO van Milgro, is blij met de samenwerking. "Wij geloven in de kracht van partnerships, ook met kennis- en onderzoekspartijen. Universiteit Nyenrode is een internationaal toonaangevend instituut, met name op het vlak van business, strategie en leiderschap. Thema’s die vanuit onze ambitie van duurzaam grondstoffenmanagement en in de context van de circulaire economie steeds belangrijker worden. We kijken dan ook zeer uit naar de verdere samenwerking met John Koster en zijn team.”