Naar boven
Milgro en Pon samen op bijeenkomst MVO NL

Milgro en Pon samen op bijeenkomst MVO NL

vrijdag 14 oktober 2016

Maandag 10 oktober, op de ‘Dag van de duurzaamheid’, vond bij Interface in Scherpenzeel een bijeenkomst van het Grote Bedrijven Netwerk (GBN*) van MVO Nederland plaats. Doelstelling van de bijeenkomst ’Van afvalreductie naar afvalvrij’ was grote bedrijven te inspireren afval te reduceren en te motiveren om daarmee zelf aan de slag te gaan. Milgro kreeg als één van de experts het podium om haar visie op afvalmanagement te presenteren, samen met Pon dat sinds begin 2014 klant is van Milgro.

Pon als ‘best practice’
Directeur Duurzaamheid van het Ministerie I&M, Hannie Vlug, was aanwezig om de ambities van de overheid uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie toe te lichten. In een korte pitch namen Laurens Groen (Milgro) en Hans Verhoeven (Pon) de aanwezigen mee in de gevolgde aanpak en de behaalde resultaten bij Pon Leusden. Deze ‘best practice’ onderstreepte het belang van digitaal procesmanagement, volledige control over de afvalstromen, betrouwbare data en specialistische kennis. “Met die competenties is Milgro erin geslaagd de complexiteit uit het afvalbeheer van Pon te halen en de afval- en milieuprestaties fors te verbeteren”, aldus Verhoeven.

Rondetafelgesprek
Na de plenaire sessie konden de ruim 40 aanwezige bedrijven hun uitdagingen met betrekking tot afvalmanagement in rondetafelgesprekken voorleggen aan de experts. Aan de drukbezochte en geanimeerde ronde tafel van Milgro en Pon kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod; van het stimuleren van duurzaam gedrag op de werkvloer tot de toegevoegde waarde die inzicht in afval biedt om verspilling in het productieproces terug te dringen.

Afvalvrij
Ten slotte werd de Zero Waste(d) Coalitie, een initiatief van MVO Nederland, geïntroduceerd. Milgro heeft zich als expert aan de Zero Waste(d) Coalitie verbonden en wil de deelnemers meenemen in de transitie van verbruik naar gebruik van grondstoffen, passend in de ontwikkeling naar een circulaire economie. De deelnemende bedrijven formuleren een Zero Waste ambitie en binden zich aan de uitvoering van een kortetermijnafvalreductieplan. Op 24 november 2016 is de kick-off van de coalitie. 

* Het Grote Bedrijven Netwerk (GBN) is met bijna 100 deelnemers hét MVO-netwerk voor grote bedrijven (>500FTE) in Nederland. Het netwerk verbindt, versterkt en stimuleert grote bedrijven om MVO vanzelfsprekend te maken, zowel in het bedrijf als daarbuiten.