Naar boven

Partners

Om onze missie te realiseren is samenwerking cruciaal; daarmee kan innovatie immers worden versneld. Wij werken zodoende niet alleen samen met onze opdrachtgevers en business partners, maar ook met vele andere partijen. Hiertoe behoren onder andere:

KDG

Om de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten te kunnen toepassen en ook zelf bij te dragen aan de ontwikkeling daarvan, is Milgro samen met de TU Delft initiatiefnemer en co-financier van het Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer.                                                                              

MVO Nederland

Milgro is actief partner van MVO Nederland, dat van ons land het wereldvoorbeeld wil maken op het gebied van de inclusieve en circulaire economie. Het ideaal is een wereld die 100% klimaatneutraal is met gelijke rechten voor iedereen. Daartoe brengt MVO Nederland bedrijven, kennisinstellingen en overheden bijeen om samen de maatschappelijke problemen op te lossen die dit ideaal in de weg staan.                                                                     

InnovationQuarter (IQ) is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Zuid-Holland. Het doel van IQ is versterking van de concurrentiekracht van Zuid-Holland door innovatieve bedrijven te ondersteunen en te financieren. De focus ligt hierbij vooral op innovatie in sterke sectoren zoals Clean Tech, Life Sciences & Health, Safety & Security, High tech en Hortitech.                                                                                       

Food Policy                                                                      

Milgro is lid van Foodpolicy NL, een netwerk van vooruitstrevende managers uit de Nederlandse foodsector, gericht op het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in commerciële kansen. Een van de focusgebieden is de productie en distributie van verduurzaming van producten.