Naar boven
Over Milgro

Milgro. More return on resources.

Milgro stelt bedrijven in staat de transitie te maken van verbruik naar gebruik van grondstoffen. Onze unieke aanpak van afval- en grondstoffenmanagement sluit aan op de uitgangspunten van de circulaire economie en leidt tot meetbaar resultaat voor profit, planet en people! Winstgevende duurzaamheid of duurzame winstgevendheid? Voor ons zijn ze synoniem. Milgro. More return on resources.

Meer informatie

Nieuws

Data

Milgro zorgt ervoor dat een zorgvuldige inzet van grondstoffen gebaseerd is op juiste data. Wij leveren de control room die nodig is voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie.

Meer informatie
Diensten

Diensten

Om grondstoffen uiteindelijk zorgvuldiger te kunnen inzetten, is allereerst control over de afvalstromen noodzakelijk. Feitelijk inzicht is onmisbaar om de juiste verbetermaatregelen te nemen.

Meer informatie
Markten

Markten

Milgro richt zich met name op (middel)grote bedrijven binnen een zestal sectoren, te weten Voeding, Retail, Logistiek, Mobiliteit, Bouw & Industrie en Kantoren.

Meer informatie

Organisatie

Milgro is een onafhankelijke ‘solution provider’ op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement. Milgro is geen consultancyfirma. We zijn niet sec een adviseur, maar vooral een regisseur.

Meer informatie
Innovatie

Innovatie

Vernieuwing is voor Milgro een constante. Milgro investeert dan ook voortdurend in innovatie. Leidend daarin zijn onze visie op een zorgvuldige omgang met grond-stoffen en synergie door samenwerking.

Meer informatie

Events

De specialisten van Milgro zijn regelmatig te zien en te horen bij congressen, workshops en andere evenementen rond de circulaire economie. Bekijk hier onze agenda.

Meer informatie