Naar boven
’Veel afval hoort niet op de vuilnisbelt’

’Veel afval hoort niet op de vuilnisbelt’

maandag 29 juni 2015 Bedrijven helpen het beter te doen. Door het beheersen van afvalstromen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is, kort gezegd, de passie van Laurens Groen, founding father en directeur van Milgro in Rotterdam.

Begin jaren negentig begon hij met De Afvalwinkel. ‘Om mensen ervan bewust te maken dat veel “afval” niet op de vuilnisbelt hoort en om materialen opnieuw in de keten te brengen.’ Milgro ontstond vanuit vergelijkbare drijfveren. Het bedrijf ondersteunt ondernemingen bij de overgang van verbruik naar gebruik van grondstoffen. Tot de opdrachtgevers behoren grote voedingsproducenten, retailers en ondernemingen uit automotive, logistiek en industrie.

‘Wij voeren voor onze klanten het integrale afvalmanagement uit, grotendeels digitaal. We onderzoeken waar in de bedrijfs- en ketenprocessen de verspilling van grondstoffen ontstaat en hoe die aangepakt kan worden. Ons uiteindelijk doel daarbij is grondstoffen optimaal in de keten in te zetten. Het is duurzaamheid in de praktijk.’

Groen is stellig van mening dat de welvaart van huidige aardbewoners niet ten koste mag gaan van toekomstige generaties en dat bedrijven daaraan kunnen bijdragen. Hij is echter niet van het moraliserende opgeheven vingertje. ‘Door grondstoffengebruik gericht te sturen ontstaat een evenwichtiger grondstoffenbalans. Controle hebben over je afval en produceren met zorg voor de leefomgeving levert bedrijven ook financieel veel op. Ik ben ervan overtuigd, en onze aanpak bewijst dat ook, dat profit en planet uitstekend samengaan.’

Wijzer 16 augustus 2015